Beneficjent: Wiaczesław Haczka

Cel: Leczenie, rehabilitacja, pomoc rodzinie

Do zebrania: 6 300,00 GBP

Start zbiórki: 24.05.2021

Zebrano do 24.05.2021 r.: 0,00 GBP

     


Beneficjent: Kulturalno-Oświatowego Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej

Cel: Zakup polskich strojów ludowych dla Zespołu Tanecznego

Do zebrania: (bez limitu)

Start zbiórki: 24.05.2021

Zebrano do 24.05.2021 r.: 0,00 GBP

 


Beneficjent: Nauczyciel Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej

Cel: Leczenie nauczyciela po zawale, pomoc rodzinie w ciężkiej sytuacji

Do zebrania: (bez limitu)

Start zbiórki: 24.05.2021

Zebrano do 24.05.2021 r.: 0,00 GBP