plsqarhybebgcazh-CNhrcsdanlenetfifrgldeeliwhuisidgaitjajwkolvltmknofaptrorusrskslessvtrukviyi

Celem inicjatywy jest niesienie pomocy finansowej tym wszystkim (Beneficjentom inicjatywy), którzy zgłoszą chęć przystąpienia do inicjatywy „Pomagamy razem” określając Cel na jaki dokonywane będą wpłaty.


Celem wpłat darowizn/datków może być dowolna, nie zabroniona prawem działalność: pomoc osobom chorym, ubogim, krzewienie działalności religijnej, pomoc doraźna, zbiórka na określony cel.


Pomoc finansową może uzyskać każda organizacja pozarządowa, fundacja, stowarzyszenie, instytucja kościelna, osoba prywatna.

Beneficjent nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Podstawą do otrzymania pomocy finansowej jest Umowa darowizn zawarta z Beneficjentem.

Beneficjenta obowiązują przepisy dotyczące rozliczania otrzymanych darowizn za-leżnie od kraju zamieszkania Beneficjenta.

Inicjator inicjatywy - Polgraphnet LTD - przeznacza na cel inicjatywy określony Umową darowizny procent od wykonanych zleceń.